Kontakti

Odjeljenje za javnu sigurnost

Šef odjeljenja - kontakt telefon 049/240-814

Pododjeljenje za izdavanje dozvola i ovlaštenja u građevinarstvu, ostalim granama privrede i fizičkim licima

Šef pododjeljenja - kontakt telefon 049/240-643

Izdavanje odobrenja za građenje - kontakt telefon 049/240-643, 049/240-711, 049/240-622

Izdavanje odobrenja za upotrebu - kontakt telefon 049/240-643

Revizija projektne dokumentacije - kontakt telefon049/240-622

Ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti - kontakt telefon049/240-643

Prevoz za vlastite potrebe - kontakt telefon 049/240-711

Izdavanje licenci - fizička lica - kontakt telefon 049/240-642

Izdavanje licenci - pravna lica - kontakt telefon 049/240-643

Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje

Šef pododjeljenja - kontakt telefon 049/213-730

Šef odsjeka za zaštitu od požara - kontakt telefon 049/215-148

Šef odsjeka za osmatranje i obavještavanje i fizičko tehničko obezbjeđenje - kontakt telefon 049/211-022

Šef odsjeka za civilnu zaštitu - kontakt telefon 049/220-934