Pododjeljenje za izdavanje dozvola i ovlaštenja u građevinarstvu

Pododjeljenje za izdavanje dozvola i ovlaštenja u građevinarstvu, ostalim granama privrede i fizičkim licima

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za izdavanje dozvola i ovlaštenja u građevinarstvu, ostalim granama privrede i fizičkim licima obavlja poslove kontrole tehničke dokumentacije, izdavanja odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata, rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih lica, odobrenja o obavljanju prevoza za vlastite potrebe i rješenja o ispunjenosti uslova za rad fizičkih lica, preduzeća i drugih pravnih lica u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja i ostale poslove iz djelokruga pododjeljenja.