O Odjeljenju

Odjeljenje izvršava stručne, administrativne poslove i druge poslove iz povjerenih mu nadležnosti Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji se odnose na:

  • planiranje zaštite od požara, zaštite od acidentnih i drugih nesreća, civilne zaštite, zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda, deminiranja i uklanjanja i uništavanja NUS-a i MES-a, osmatanje i obavještavanje i fizičko-tehničko obezbjeđenje objekata.

  • izdavanje građevinskih, upotrebnih,tehničkih i radnih dozvola, izdavanje ovlaštenja predviđenih Zakonom o prostornom planiranju i građenju, odobrenja za obavljanje prevoza za vlastite potrebe, i saglasnosti iz nadležnosti odjeljnja u skladu sa zakonima.

  • ostale dužnosti iz povjerenih nadležnosti Odjeljenja u skladu sa zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, Skupštine Brčko distrikta BiH ili dužnosti naložene od strane gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti Odjeljenja, na nači propisan članom 3 Organizacionog plana, utvrđuju se slijedeći organizacioni dijelovi:

  • Služba zajedničkih poslova odjeljenja

  • Pododjeljnje za zaštitu i spašavanje

  • Pododjeljnje za izdavanje dozvola i ovlaštenja u građevinarstvu, ostalim granama privrede i fizičkim licima