Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje obavlja poslove preventivnog djelovanja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, akcidentnim i drugim nesrećama, poplavama, saobraćajnim nesrećama, poslove civilne zaštite, zaštite od prirodnih nepogoda, poslova deminiranja, uklanjanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih i minsko eksplozivnih sredstava, poslova osmatranja i obavješavanja, fizičko- tehničkog obezbjeđenja objekata Vlade Brčko distrikta BiH i druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te naloženih poslova od strane Vlade Brčko distrikta BiH i Gradonačelnika.

Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje se sastoji od tri odsjeka :

a) Odsjek za zaštitu od požara i spašavanja kome pripadaju:

  • Profesionalna vatrogasna jedinica Brčko distrikta BiH
  • Jedinica za spašavanje i suzbijanje akcidentnih situacija

b) Odsjek civilne zaštite kome pripadaju:

  • Stručno administrativni poslovi iz oblasti civilne zaštite
  • Jedinica tima za deminiranje i EOD operacije

c) Odsjek za osmatranja , obavještavanja i fizičko-tehničkog obezbjeđenja kome pripadaju:

  • Centar osmatranja i obavještavanja
  • Jedinica fizičko-tehničkog obezbjeđenja