Kolegij Vlade: Bez većih problema na terenu usljed najavljenih padavina

13.5.2019. Kolegij Vlade Brčko distrikta BiH jutros je razmatrao trenutno stanje na terenu na području Brčko distrikta BiH kada je riječ o najavljenim obilnim kišnim padavinama.

Image for news

Prema informacijama Odjeljenja za javnu sigurnost konstatovano je da nema većih problema s vodotocima. Rijeke Tinja, Brka i Zovičica su u koritima. Nivo vodostaja rijeke Save je 267 cm, a redovne mjere se uvode na 650 cm. Primijećeno je da su kanali uz putne komunikacije puni vode što bi moglo predstavljati problem ukoliko bi pale veće količine kiše. 

Odjeljenje za javnu sigurnost je u stanju pripravnosti i vršit će monitoring stanja na terenu te reagovati adekvatno u skladu sa situacijom, s ciljem ublažavanja i otklanjanja eventualnih posljedica. 

Za građane koji primijete eventualne probleme na raspolaganju su besplatni brojevi telefona 121 i 123. Do sada je zaprimljen jedan poziv iz Mjesne zajednice Grbavica i ekipa je na terenu. 

Iz Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu istaknuto je da nema potrebe za aktiviranjem Plana odbrane od poplava. 

Vlada Brčko distrikta BiH zadužila je Inspekciju da obiđe lokaciju na Pljoštarama, gdje je došlo do prekida komunikacije usljed radova na zaobilaznici i o tome informišu Vladu. 

Vlada će stanje na terenu pratiti konstantno, a već sutra ujutro će se sastati s najnovijim informacijama.