Obilježen Međunarodni dan civilne zaštite

5.3.2020. U organizaciji Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje, danas je na Trgu mladih u Brčkom obilježen Međunarodni dan civilne zaštite – Dan zaštite i spašavanja.

Image for news

Šef Odjeljenja za javnu sigurnost Edin Zaimović kazao je da je danas Civilna zaštita puno spremnija nego što je bila 2014. godine kada su područje Distrikta zadesile velike poplave. 

„Danas imamo kapaciteta u opremi i ljudstvu i možemo odgovoriti zadatku. To se može vidjeti i po izloženoj opremi i vozilima Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje kao i ljudstvu i opremi različitih nevladinih organizacija s kojima imamo potpisan memorandum o saradnji. Oko 90% opreme Civilne zaštite koju smo prezentovali nabavljeno je zahvaljujući aktivnostima zaposlenika Odjeljenja za javnu sigurnost kroz donatorska sredstava. Mislim da je ovo dobar primjer kako se može bez velikog utroška sredstava doći do potrebnih materijalno-tehničkih dobara”, kazao je Zaimović. 

Sekretar Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH Denis Šehanović kazao je da se Distrikt može pohvaliti saradnjom između Crvenog krsta i Civilne zaštite. 

„Crveni krst je u zakonu definisan kao organizacija koja sarađuje s organima vlasti, pa i Civilnom zaštitom. Ta saradnja posebno je ojačala i krenula u boljem pravcu nakon poplava 2014. godine. Naši timovi, Jedinica za spašavanje na vodi, kopnu, sanitetski tim i timovi za psihosocijalnu podršku za unesrećene i za timove su spremni”, kazao je Šehanović. 

Na obilježavanju Međunarodnog dana civilne zaštite pored Policije Brčko distrikta BiH i brojnih nevladinih organizacija, kao što su „X centar”, Ronilački klub “Nemo”, Off Road 4x4, „Gorska služba spašavanja” i drugi, na manifestaciji su učešće uzeli i predstavnici Američke ambasade u BiH i američke vojske.