Odjeljenje za javnu sigurnost: Javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje ispita

17.7.2020. Odjeljenje za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje ispita

Image for news

kojim se pozivaju sva zainteresovana lica da podnesu prijavu za člana i zamjenika člana Komisije za polaganje stručnog ispita za profesionalnog vatrogasca i rukovodioca akcije gašenja požara u profesionalnom i industrijskom vatrogastvu. 

Javni poziv traje do 24. 7. 2020. godine do 12.00 sati.