Vladini odjeli u pripravnosti: Na snazi redovite mjere obrane od poplava

22. 3. 2018. S ciljem praćenja stanja na terenu zbog porasta vodostaja rijeke Save Vlada Brčko distrikta BiH održala je kolegij na kojem su nadležni odjeli iznijeli informaciju o aktivnostima koje su provedene u proteklim danima.

Image for news

Prema izvješću Odjela za javnu sigurnost vodostaj rijeke Save 22. 3. 2018. godine u 8.00 sati iznosio je 691 cm na mjernoj stanici Šamac. U Brčkom je na snazi Odluka o proglašenju redovitih mjera obrane od poplava, dok se izvanredne mjere proglašavaju kada Sava dostigne razinu od 700 cm. Što se tiče gornjih tokova rijeka na teritoriju Brčko distrikta BiH (Brka i Tinja) trenutačno nema problema s vodostajima. Stanje na klizištima se prati i nije bilo bitnih pomicanja tla ni ugrožavanja stambenih jedinica i infrastrukturnih objekata, izuzev odrona na lokaciji Tvornice vode na Plazuljama.

U posljednjih nekoliko dana, prema spomenutom izvješću, na području Brčko distrikta BiH došlo je do plavljenja stambenih objekata na nekoliko lokacija i to: Burića Brdo, Kolobara, Rosulje i Srpska Varoš. Poplavljena je pristupna cesta za 15 stambenih objekata u Goricama u zaselku Tinjaši te cesta prema zaselku Drenova u Marković Polju. Obilaskom terena i praćenjem vodostaja rijeke Save uočeno je da dolazi do plavljenja poljoprivrednih parcela u mjesnoj zajednici Krepšić, gdje je na nekoliko kućanstava poplavljeno nekoliko objekata za smještaj stoke.

Odjel za javnu sigurnost u suradnji s Odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo u stalnoj je komunikaciji s građanima i proveo je niz intervencija. Nadležne službe u stalnom su dežurstvu, obilaze teren, a u aktivnosti su uključene i nevladine organizacije.

Vlada Brčko distrikta BiH zaključila je da svi odjeli budu u stanju pripravnosti te apelirala na građane u ugroženim područjima da poduzmu preventivne mjere zaštite i spašavanja osobnih materijalnih dobara, vrijednih stvari i stoke.

Građanima Brčko distrikta BiH u slučaju potrebe za informacijama ili pomoći na raspolaganju su brojevi Operativno-komunikacijskog centra 121 i 123.